ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Κοινοποίηση εκπαιδευτικής εκδήλωσης

Σας γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 9.15π.μ -10.30 π.μ. στη Αίθουσα Εκπαίδευσης των Εργαστηρίων, του Νοσοκομείου ΓΝΝΘΑ « Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (κτίριο 300 Γυναικών, ισόγειο), στο πλαίσιο του Ενδονοσοκομειακού Προγράμματος Εκπαίδευσης των Εργαστηρίων, θα γίνει εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα: «Διαγνωστικοί αλγόριθμοι στο Βιοχημικό – Ορμονολογικό Εργαστήριο» με ομιλητή τον Δρ. Γ. Αντωνάκο, ιατρό Βιοπαθολόγο, Επιμ. Α΄ Βιοχημικού Εργαστηρίου Παν/μιακου Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΤΤΙΚΟΝ» και συντονισμός – σχολιασμός τον Δρ. Ε. Βογιατζάκη, Συντ. Δ/ντη Μικροβιολογικού Εργαστηρίου – Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».  Θα σας παρακαλούσαμε για την  ενημέρωση του προσωπικού του τμήματος σας.


                                                                                       
                                                    Μικροβιολογικό Εργαστήριο & Βιοχημικό Εργαστήριο
                                                        Εθνικό Κέντρο  Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων


                                                                                          Δρ. Ε. Δ.  Βογιατζάκης
                                                                                      Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================