ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝΔρ Ευθυμία Κωνσταντινίδου
Βιοπαθολόγος -Διευθύντρια ΕΣΥ
Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων ΓΝΝΘΑ


Η μεγάλη διάδοση των αεροπορικών ταξιδιών έχει προκαλέσει και φόβους για τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων από επιβάτες και μάλιστα μετάδοσης σε μεγάλες αποστάσεις. Η πιθανότητα να διαδοθεί μια μολυσματική νόσος από μόλυνση της “καμπίνας” του αεροπλάνου έχει απασχολήσει τις αεροπορικές εταιρείες, τις υγειονομικές αρχές αλλά και το ίδιο το κοινό.  Τα νοσήματα της κατηγορίας αυτής δεν είναι πολλά και περιλαμβάνουν φυματίωση, γρίπη, ιλαρά, SARS, και μηνιγγοκοκκική μηνιγγίτιδα.
Θεωρητικώς μιά τέτοια μόλυνση επειδή ο χρόνος επωάσεως είναι μεγαλύτερος από την διάρκεια ενός ταξιδιού μπορεί να διαφύγει και να μην αναγνωρισθεί. Γι’ αυτό πολλοί υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα είναι συχνότερο από όσο θεωρείται.
Στις αρχές του 1990 υπήρξαν φόβοι διαδόσεως φυματίωσης και μάλιστα ανθεκτικής στα αντιφυματικά φάρμακα από μολυσματικούς ασθενείς σε συνταξιδιώτες τους και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Οι φόβοι είχαν  προκαλέσει σχετικό θόρυβο και ανάγκασαν τον ΠΟΥ να εκδώσει οδηγίες για την έκταση του προβλήματος, τους κινδύνους και κατευθύνσεις προς αεροπορικές εταιρείες και υγειονομικές αρχές (1998). Η αρχική εμπειρία ήταν περιορισμένη σε  7 επικίνδυνους ασθενείς έναντι 2600 δυνητικά εκτεθέντων ατόμων. Πέραν της φυματιώσεως όμως προέκυψαν και φόβοι δυνητικής μολύνσεως άλλων αερογενών λοιμώξεων και ανάγκη να υπάρξουν μέτρα μείωσης και περιορισμού των σχετικών κινδύνων. Το πρόβλημα ως κίνδυνος αφορά επιβάτες, πλήρωμα αεροσκάφους αλλά και προσωπικό εδάφους.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάδοση φυματιώσεως κατά την διάρκεια αεροπορικής πτήσεως από επιβάτη πάσχοντα από πνευμονική φυματίωση (ή φυματίωση του λάρυγγα) σε άλλους επιβάτες ή πλήρωμα είναι κατ’ αρχήν δυνατή. Όμως δεν έχει μέχρι σήμερα αποδειχθεί ότι υπάρχει επιβεβαιωμένη φυματίωση που να μεταδόθηκε κατά την διάρκεια αεροπορικής πτήσεως.
Η φυματίωση μεταδίδεται από άτομο σε άτομο αερογενώς μέσω σταγονιδίων που εκπέμπονται κατά τον βήχα, ομιλία ή φτάρνισμα. Ο κίνδυνος εξαρτάται από την μολυσματικότητα του πάσχοντος από ανοιχτή, σπηλαιώδη (“μολύνουσα”) φυματίωση, την διάρκεια εκθέσεως και την στενότητα (συνωστισμό) της εκθέσεως που δημιουργεί συνθήκες συγχρωτισμού. Εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ο αερισμός των αεροπλάνων είναι καλύτερος από πολλούς κλειστούς χώρους στο έδαφος (αίθουσες, αυτοκίνητα κλπ). Σε σύντομες πτήσεις ο κίνδυνος είναι ελάχιστος αλλά σε ταξίδια άνω των 8 ωρών ο κίνδυνος είναι ίδιος με τον κίνδυνο ατόμων υπό συνθήκες συγχρωτισμού στο έδαφος. Γι΄αυτό, ένας γενικός κανόνας (ΗΠΑ) είναι όταν το σύστημα αερισμού δεν λειτουργεί και το αεροπλάνο περιμένει στο έδαφος για περισσότερο από 30 λεπτά πρέπει να ανοίγουν οι πόρτες.
Ο κίνδυνος που έχει επισημανθεί αφορά: μετάδοση από θετικό επιβάτη σε συν-επιβάτη που καθόταν στην ίδια σειρά καθισμάτων και στις δύο σειρές πριν και μετά την σειρά εκείνη. Επίσης αναφέρεται και μετάδοση από πάσχον μέλος του πληρώματος σε άλλους συναδέλφους του στο αεροπλάνο ή σε επιβάτες.
Μετά την αναγνώριση του κινδύνου και του πιθανού προβλήματος, έχουν προταθεί διάφορα περιοριστικά μέτρα που αφορούν κυρίως κανονισμούς των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων. Αυτοί οι κανονισμοί πρακτικώς διαφοροποιούνται κατά χώρες με ένα κοινό παρονομαστή την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης με εμπιστευτικότητα.  Θεωρείται απαραίτητο να αναβάλλεται το αεροπορικό ταξίδι σε όποιον έχει ανοιχτή φυματίωση μέχρι να συμπληρώσει δύο εβδομάδες αντιφυματικής θεραπείας κι ειδικώς για τις περιπτώσεις πολυανθεκτικής XDR-TBC μέχρι να αρνητικοποιηθούν τα πτύελα. Επίσης απαιτείται σχετική ανημέρωση του ασθενούς με την σύσταση για να φέρει μάσκα κατα την πτήση. Επίσης απαιτείται να αναγγέλονται τα κρούσματα φυματίωσης που σημειώθηκαν μεσα στο πρώτο τρίμηνο ενός αεροπορικού ταξιδιού για να γίνει σχετική επιδημιολογική αναζήτηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================