ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΖΙΚΑ (ZIKAV)Δρ ΘΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ- ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ 

1. Πρόσφατα Γερμανοί ερευνητές κατασκεύασαν διαγνωστικό test, που ανιχνεύει με ακρίβεια τον ZV σε δείγμα αίματος. Κόστος 5 ευρώ

2. Απαιτείται εξειδικευμένο εργαστήριο και προσωπικό

3. RT-PCR σε ορό εγκύου, ομφάλιου λώρου, αμνιακού υγρού (δεν είναι γνωστή ευαισθησία & ειδικότητα της τεχνικής)

4. Μέτρηση ειδικών IgM αντισωμάτων (ΕLISA). Μικρής ευαισθησίας

5. Επί νεογνού κλπ, γίνεται έλεγχος ορού ομφάλιου αίματος για IgM και εξουδετερωτικά αντισώματα για δάγκειο πυρετό. Ιστοπαθολογική εξέταση πλακούντα, ομφάλιου λώρου

6. Σε πρόσφατη μελέτη ανιχνεύθηκε RNA ZV σε ούρα με RT-PCR όπου αποδείχθηκε ότι το ιικό φορτίο στα ούρα είναι μεγαλύτερο καθώς και ο χρόνος ανίχνευσης του συγκριτικά με τα δείγματα ορού έως και 20 ημέρες μετά το πέρας της ιαιμίας

7. RT-PCR στον ορό της εγκύου μια εβδομάδα μετά την έναρξη των συμπτωμάτων

8. Μέτρηση ειδικών IgM αντισωμάτων και εξουδετερωτικών αντισωμάτων 4 εβδομάδες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων (κίνδυνος διασταυρούμενων αντιδράσεων με άλλους ιούς της οικογένειας Flaviviridae)

9. Σε ένδειξη πιθανής ενδομήτριας λοίμωξης ή σε γέννηση νεογνού με ένδειξη λοίμωξης της μητέρας από ZV συνιστάται:

Α-Ιστοπαθολογική εξέταση πλακούντα & ομφάλιου λώρου

Β-Έλεγχος των συγκεκριμένων ιστών για RNA του ιού

Γ-Έλεγχος ορού ομφάλιου αίματος για IgM & εξουδετερωτικά αντισώματα για δάγκειο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================