ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣTo Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – European Public Health Microbiology (EUPHEM) σε συνεργασία με την Ελληνική ομάδα EUPHEM
  
* EUPHEM consortium: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ.ΠΝΟ), Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur,  Ερευνητικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α, Μικροβιολογικό Εργαστήριο- Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Θέση εξειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας (Public Health Microbiology-PHM), διάρκειας  2 ΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Σεπτέμβριος 2016-Αύγουστος  2018). Το πρόγραμμα (σύμφωνα με την οδηγία του ECDCEUPHEM scientific Guide 2012) απευθύνεται σε ιατρούς βιοπαθολόγους, βιολόγους, μοριακούς βιολόγους, κτηνιάτρους, καθώς και πτυχιούχους συναφών βιοϊατρικών επιστημών.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να: 

  • Κατέχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου σχέση εργασίας στο Τομέα της Υγείας (και έχει την δυνατότητα  2ετούς  επιστημονικής άδειας από την εργασία του/της)
  • Να έχει  τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε εργαστήριο (προηγούμενη εμπειρία  στο αντικείμενο της εργαστηριακής Δημόσιας Υγείας θα αξιολογηθεί ως επιπλέον προσόν)
  • Μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος (PhD).  (Μεταπτυχιακό MSc στην Δημόσια Υγεία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
  • Να κατέχει άριστα την Αγγλική γλώσσα
  • Να έχει συγγραφική εμπειρία ελληνικών και ξενόγλωσσων παρουσιάσεων και επιστημονικών άρθρων.

 Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση τα παραπάνω κριτήρια όπως ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση συνέντευξη σε εξουσιοδοτημένη επιστημονική επιτροπή, της οποίας τα πορίσματα θα κατατεθούν στο ECDC για την τελική επιλογή του υποψηφίου. Το όνομα του/της επιτυχούς υποψηφίου/ας  θα ανακοινωθεί στο διαδίκτυο στους αντίστοιχους ιστοτόπους (ΕΣΔΥ,ΚΕΕΛΠΝΟ,  ΕΚΠΑ, ΕΙ Παστέρ, ΣΩΤΗΡΙΑ και ECDC).  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση gtzanakaki@esdy.edu.gr  μέχρι τις  10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2016.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (πρότυπο στην Αγγλική  γλώσσα στον ιστοτόπο http://europass.cedefop.europa.eu
  • Επιστολή (letter of motivation) υποψηφίου όπου θα τεκμηριώνει το ενδιαφέρον του για τη Μικροβιολογία Δημόσιας Υγείας
  • Να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας (τυπικά & ουσιαστικά) όπως ορίζονται στον ιστοτόπο: http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/training_activities/EUPHEM/Pages/index.aspx

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================