ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Συμμετοχή στελεχών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου & Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων στο 42ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο


Στo πλαίσιο του 42ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου, που διενεργήθηκε στο Ξενοδοχείο Hilton  στην Αθήνα στις 26-29 Νοεμβρίου 2015, στελέχη του εργαστηρίου μας συμμετείχαν στις ακόλουθες συνεδρίες (http://www.24pneumonologiko2015.gr//articlefiles/final_programme_.pdf):

Κλινικό φροντιστήριο Φυματίωση
Συντονισμός: Μ.Τσικρικά, Χ.Μπότση
Εργαστηριακή διάγνωση της φυματίωσης
Σ. Καράμπελα

Στρογγυλό Τραπέζι Φυματίωση
Προεδρείο: Σ. Κωνσταντόπουλος - Α. Παπαβασιλείου
Εργαστήριο/νέες τεχνολογίες για τη διάγνωση της φυματίωσης
Δ. Παπαβέντσης


Ελεύθερες-Προφορικές Ανακοινώσεις
Φυματίωση
Προεδρείο: Γ. Ζαρμπής - Χ. Μπότση

ΕΑ 043
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ιωαννίδης Παναγιώτης, Παπαβέντσης Δημήτριος, Παπαζαχαρία Ιωάννα,
Κωνσταντινίδου Ευθυμία, Μαρίνου Ιωάννα, Καράμπελα Σιμόνα, Σκούρογλου
Αναστάσιος, Σωτάκης Πέτρος, Μπέλου Μαρία, Κωλέτου Μαρία, Τουμπανιάρη
Κυριακή, Παναγή Μαρίνα, Κωτίνα Αγορίτσα, Βογιατζάκης Δ. Ευάγγελος

ΕΑ 044
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΩΤΗΡΙΑ (2011-2014)
Καράμπελα Σιμόνα, Μαρίνου Ιωάννα, Κωνσταντινίδου Ευθυμία, Παπαβέντσης
Δημήτριος, Ιωαννίδης Παναγιώτης, Κόρμαλη Λαμπρινή, Γιαννακάκη Μαρία, Κωλέτου Μαρία, Τουμπανιάρη Κυριακή, Μπέλλου Μαρία, Παναγή Μαρίνα, Σκούρογλου Αναστάσιος, Σωτάκης Πέτρος, Κωτίνα Αγορίτσα, Βογιατζάκης Δ Ευάγγελος

ΕΑ 045
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΜΕ
ΒΕΔΑΚΙΛΙΝΗ (BEDAQUILINE)
Κωσταντά Σουλτάνα, Μανίκα Κατερίνα, Παπαβασιλείου Απόστολος, Παπαδάκη
Ελένη, Ιωαννίδης Παναγιώτης, Ζαρογουλίδης Κωνσταντίνος, Κιουμής Ιωάννης

Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων, Πνευμονολογική-Φυματιολογική Κλινική
ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, Θεσσαλονίκη, Αντιφυματικό Τμήμα,
ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων,
ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

ΕΑ 046
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΔΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Παπαβέντσης Δημήτριος, Ibarz-Pavon Ana-Belen, Καλκούνη Ουρανία,
Μεταξάς Γεράσιμος, Σπάλα Γεωργία, Γεωργακοπούλου Θεανώ, Γεράκης
Θεόδωρος, Πεφάνης Άγγελος, Βογιατζάκης Ευάγγελος

Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», European Program for Public Health Microbiology Training (EUPHEM), ECDC, Sweden, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), 4Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Επιτροπή Λοιμώξεων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Παθολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΑ 047
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Ιωαννίδου Δέσποινα, Μανίκα Κατερίνα, Γαλατάς Αθανάσιος, Ευθυμίου
Χριστόφορος, Παρταλίδου Άννι, Καράμπελα Σιμόνα, Κηπουρού Μαρία,
Παπαβέντσης Δημήτριος, Ζαρογουλίδης Κωνσταντίνος, Κιουμής Ιωάννης

Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων, Πνευμονολογική-Φυματιολογική
Κλινική ΑΠΘ, Κέντρο Αναφοράς Φυματίωσης, ΓΝΘ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»


Αναρτημένες ανακοινώσεις

ΑΑ 143
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ IGRAs ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ

Καράμπελα Σιμόνα, Παναγή Μαρίνα, Κωτσάκης Δ. Στάθης, Παπαβέντσης
Δημήτριος Κωνσταντινίδου Ευθυμία, Μαρίνου Ιωάννα, Ιωαννίδης Παναγιώτης,
Βογιατζάκης Δ. Ευάγγελος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================