ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Φυματίωση, μετανάστευση και Δημόσια Υγεία


Δρ. Δ. Παπαβέντσης  Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Μικροβιολογικό Εργαστήριο
& Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 


Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε πανευρωπαϊκά, ο έλεγχος για τα μεταδοτικά νοσήματα σε μετακινούμενους πληθυσμούς (screening μεταναστών, προσφύγων, αιτούμενων άσυλου κλπ), περιλαμβάνει οπωσδήποτε την ανίχνευση της φυματίωσης. Η διάγνωση οφείλει να πραγματοποιείται τόσο στα σημεία εισόδου στη χώρα όσο και κατά την παραμονή και διαμονή σε αυτή. Διεθνώς καταγράφονται σημαντικές παράμετροι στον καθορισμό των πολιτικών προσυμπτωματικού και συμπτωματικού ελέγχου των μετακινούμενων πληθυσμών σε εθνικό επίπεδο, τις οποίες εν συντομία αναλύουμε στη συνέχεια.

Σκοπός του ελέγχου είναι η διάγνωση τόσο της λανθάνουσας όσο και της ενεργού φυματίωσης. Από την άποψη της δημόσιας υγείας, η ταχεία διάγνωση και η θεραπεία της ενεργού φυματίωσης είναι απολύτως σημαντική, καθώς με τον τρόπο αυτό σταματά η αλυσίδα μετάδοσης της νόσου. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ωστόσο, η εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου για λανθάνουσα φυματίωση δεν αποτελεί προτεραιότητα στην οξεία φάση του μεταναστευτικού φαινομένου. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για λανθάνουσα φυματίωση δεν εφαρμόζεται, εάν η μετακίνηση από το κέντρο υποδοχής αναμένεται στο εγγύς μέλλον, κάτι που παρατηρείται κατά κόρον το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο έλεγχος για φυματίωση περιλαμβάνει το ατομικό ιστορικό, την κλινική εικόνα, τη δερμοαντίδραση mantoux και την ακτινογραφία θώρακος. Σύμφωνα με το ECDC, εάν υπάρχει υποψία ενεργού φυματίωσης, η οριστική διάγνωση της νόσου βασίζεται στη μικροβιολογική επιβεβαίωση, που πραγματοποιείται όμως σε διαπιστευμένο για την ποιότητα των δοκιμών του εργαστήριο. Μετά την απομόνωση του στελέχους στην καλλιέργεια, ακολουθεί η δοκιμή ευαισθησίας στα αντιφυματικά φάρμακα, ιδιαίτερα εάν με βάση το επιδημιολογικό προφίλ ή τις επαφές του ατόμου, υπάρχει υποψία αντοχής. Σε όσους διαγνωσθεί η νόσος, η θεραπεία παρέχεται δωρεάν και μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Ο έλεγχος των μεταναστών και των προσφύγων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στα άτομα που προέρχονται από χώρες με υψηλή επίπτωση φυματίωσης. Εκτός από το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου, το Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης στη χώρα υποδοχής οφείλει να είναι εύκολα προσβάσιμο, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση των περιπτώσεων ενεργούς φυματίωσης. Αυτό είναι και το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί στη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουμε λόγω της οικονομικής κρίσης.

Βιβλιογραφία
Kärki, T.; Napoli, C.; Riccardo, F.; Fabiani, M.; Dente, M.G.; Carballo, M.; Noori, T.; Declich, S. Screening for Infectious Diseases among NewlyArrived Migrants in EU/EEA Countries—Varying Practices but Consensus on theUtility of Screening. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, 11004-11014.
World Health Organization/UNHCR. Tuberculosis care and control inrefugee and displaced populations: an interagency field manual. 2nd ed. Geneva: WHO; 2007.
European Centre for Disease Prevention and Control. Expert Opinion onthe public health needs of irregular migrants, refugees or asylum seekersacross the EU's southern and south-eastern borders. Stockholm: ECDC; 2015.
Ενημερωτικό δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ. Σεπτέμβριος 2015 [πρόσβαση Νοέμβριος 2015]

Δείτε: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ (ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================