ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΝΕΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ


Kώστας Κωνσταντόπουλος
Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας ΕΚΠΑ
Αιματολογική Κλινική (Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών)

Ο έρπητας ζωστήρας οφείλεται στον ιό ανεμευλογιάς-ζωστήρος. Ο ιός προκαλεί ως πρωτομόλυνση την γνωστή παιδική εξανθηματική νόσο και εν συνεχεία παραμένει στον οργανισμό σε λανθάνουσα κατάσταση με δυνατότητα να προκαλέσει έρπητα ζωστήρα. Η αιτία της δεύτερης προσβολής του ιδίου ατόμου από τον ιό (δηλαδή η εμφάνιση του έρπητα ζωστήρα) παραμένει ασαφής αλλά πάντως έχει σταθερή σχέση με την έκπτωση της ανοσολογικής άμυνας του οργανισμού. Κατά κανόνα και η εμφάνιση του έρπητα ζωστήρα γίνεται μια μόνον φορά χωρίς υποτροπή στο άτομο. Η μεθερπητική νευραλγία, κάποτε εμμένουσα επί σειρά ετών, χαρακτηρίζει κατά βάσιν τα ηλικωμένα άτομα και τα συνοδεύει συχνά για το υπόλοιπο της ζωής των. Συχνή αφορμή ανοσοκαταστολής που οδηγεί σε αναζωπύρωση του ιού είναι η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και αιμοποιητικών κυττάρων (αυτόλογη ή ετερόλογη). Η λήψη αντι-ιικών φαρμάκων μετα την μεταμόσχευση μειώνει τον σχετικό κίνδυνο αλλά δεν τον εξαφανίζει παρά την μακρά διάρκεια χορήγησης αυτών. Ετσι ενώ η συχνότητα ερπητικής εντός του πρώτου έτους υπόλογίζεται μεταξύ 5 και 55% χωρίς αντιιική προφύλαξη, η συχνότητα επί μεταμοσχευμένων που παίρνουν προφύλαξη ανέρχεται σε 8% για την πρώτη διετία, δηλαδή κίνδυνος σαφώς μεγαλύτερος από τον γενικό πληθυσμό.

Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την σημασία του αντι-ερπητικού εμβολιαμού επι μεταμοσχευμένων εις την μείωση του κινδύνου νοσήσεως από τον ιό ανεμευλογίας-ζωστήρα. Υπάρχουν εμβόλια με ζώντα-εξασθενημένα στελεχη του ιού που κυκλοφορούν σε πολλές χώρες όπως πχ το Zostavax (Merck). Τέτοια εμβόλια όμως αντενδείκνυνται σε μεταμοσχευομένους και εν γένει ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Τελευταία αναπτύχθηκαν εμβόλια από ανασυνδυασμένα γλυκο-πρωτεϊνικά στοιχεία του ιού VZ τα οποία δεν εχουν κίνδυνο αναπτύξεως ανεμευλογιάς-ζωστήρος όπως τα εμβόλια από εξασθενημένα στελέχη. Ένα τέτοιο εμβόλιο της εταιρείας MSD ευρίσκεται ήδη σε σταδιο κλινικών δοκιμών (clinicaltrials.gov identifier NCT01229267)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================