ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

65η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη

Vilnius, Λιθουανία, 14–17 Σεπτεμβρίου 2015


Δρ. Δ. Παπαβέντσης 
Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.,Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
& Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»


Yπουργοί Υγείας και υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι των 53 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της κοινωνίας των πολιτών, πήραν μέρος στην 65η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στο Vilnius της Λιθουανίας στις 14-17 Σεπτεμβρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης και τελευταίας ημέρας της διεθνούς συνάντησης, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τον έλεγχο της φυματίωσης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ για την πενταετία 2016-2020. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών τόνισαν τη σημασία της στενότερης συνεργασίας, της διασυνοριακής προσέγγισης, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε κοινές δράσεις για την περιοχή. Πολλά μέλη της επιτροπής τόνισαν την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της πρόσβασης στην πρόληψη, τη θεραπεία και τη φροντίδα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ομάδες υψηλού κινδύνου), συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με HIV.

Σχέδιο δράσης για τον έλεγχο της φυματίωσης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ 2016-2020 (Tuberculosis action plan for WHO European Region 2016–2020)


Ο Δρ. Masoud Dara, Διευθυντής του Προγράμματος για τον έλεγχο της ανθεκτικής φυματίωσης στον ΠΟΥ / Ευρώπης, παρουσίασε το νέο σχέδιο δράσης για την επόμενη πενταετία υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού στην προσπάθεια καταπολέμησης της φυματίωσης, καθώς και ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η ασθένεια αναγνωρίζοντας άλλες συννοσηρότητες όπως το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ και ο ιός HIV.

Σύμφωνα με το Δρ. Dara, τους 3 πυλώνες του προγράμματος αποτελούν: α) η ολοκληρωμένη με επίκεντρο τον ασθενή πρόληψη και θεραπεία β) ο σχεδιασμός τολμηρών πολιτικών και υποστηρικτικών συστημάτων και γ) η εντατική έρευνα και καινοτομία.







Τα καινούρια στοιχεία του προγράμματος περιλαμβάνουν: την πλήρη κλιμάκωση στη χρήση μεθόδων ταχείας διάγνωσης, την επέκταση ανθρωποκεντρικών μοντέλων φροντίδας, την ανάπτυξη συντομότερων και περισσότερο αποτελεσματικών θεραπευτικών σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων νέων φαρμάκων, την χορήγηση προφυλακτικής θεραπείας, την έρευνα για νέα εργαλεία και την διατομεακή προσέγγιση στην αντιμετώπιση ανισοτήτων.






ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================