ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Ροδόκοκκος/ Rhodococcus spp

Eυθυμία Κωνσταντινιδου
Μικροβιολόγος-Διευθύντρια ΕΣΥ
ΝΝΘΑ


Αερόβιο, μικρόβιο, μη-σπορογόνο, ακίνητο, GRAM θετικό μικρόβιο, στενα συνδεόμενο με μυκοβακτηρίδια και κορυνοβακτηρίδια. Ανήκει στην οικογένεια των Νοκαρδιών (Nocardiaceae). Eπομένως ειναι οξεάντοχο και με την χρωστική Ziehl-Nielsen βάφεται κόκκινο. Ελάχιστα στελέχη είναι παθογόνα και είναι διαδεδομένο στο περιβάλλον όπως νερό, έδαφος λάσπη κλπ. Από πλευράς οικολογίας είναι μέσον καταβολισμού χημικών συνθέσεων με βιολογική δράση όπως ακρυλικά, ακρυλαμίδη, στεροειδή και αυτό οφείλεται τόσο στις ιδιότητες του γενετικού του υλικού αλλά και σε τρία μεγάλα πλασμιδιακά μόρια που φέρει. Αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και αποτελεί πειραμματικό σύστημα με το οποίο κατορθώνει η βιομηχανία να συνθέτει με βιο-μεταροπή πολύτιμα μόρια από φθηνές πρωτες ύλες. Επισης μεταβολίζει επιβλαβείς περιβαλλοντικούς ρύπους, τολουόλιο, ναφθαλινη ζιζανιοκτονα κλπ και σχηματίζει ομάδες αλκοολών.Στην φαρμακευτική έρευνα επίσης χρησιμοποιούνται στελέχη του για την σύνθεση ουσιών που μπορεί να χρησιμεύσουν στην θεραπευτική του AIDS.
Το γενος Rhodococcous έχει δύο παθογόνα είδη: R.facians και R. equi, που οφειλουν την μολυσματικότητα τους σε πλασμίδια. To R. facians ειναι παθογόνο για τα φυτα του καπνού. To R. equi είναι αιτιο πνευμονίας σε πουλάρια και είναι συχνό αίτιο κτηνιατρικών προβλημάτων σε μονάδες για  εκτροφή των αλόγων. Ωστόσο εχει ευρύτερο φάσμα ξενιστών και μολύνει ακόμη χοίρους και βοοειδή . Στον άνθρωπο όμως, ενδιαφέρει γιατί προσβάλλει ανοσοκατασταλμένους όπως πάσχοντες από AIDS ή ατομα που υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================