ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 2015


Οι Συντονιστές της Ομάδας Εργασίας Φυματίωσης
Χ. Μπότση - Μ. Τσικρικά

Το φετινό μήνυμα
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλλουν σε μία παγκόσμια προσπάθεια για τη διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία των 3.000.000 περίπου ασθενών με φυματίωση που δεν έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίας Υγείας. Παράλληλα θέτει τον τολμηρό στόχο της σχεδόν πλήρους  εξάλειψης της φυματίωσης το 2035.

Το μέγεθος του προβλήματος παγκοσμίως
Σύμφωνα με τη πρόσφατη Ετήσια Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη Φυματίωση, εκτιμάται ότι  το 2013 :
·         Οι νέες περιπτώσεις φυματίωσης ήταν περίπου 9.000.000, (σχεδόν μισό εκατομμύριο περισσότερες από ότι το 2012).
Εξ αυτών 1.100.000 είχαν  ταυτόχρονα και HIV λοίμωξη. Η διπλή λοίμωξη είναι ιδιαίτερα συχνή στην Αφρική και τη ΝΑ Ασία όπου τα 3/4 των ασθενών με φυματίωση έχουν και HIV λοίμωξη.
·          Οι θάνατοι από φυματίωση έφτασαν το 1.500.000.  Από αυτούς οι 1.000.000 αφορούσαν σε άνδρες, οι 360.000 σε HIV θετικούς ασθενείς και οι 80.000 σε παιδιά.
·         Το 95% των περιστατικών φυματίωσης και το 98% των θανάτων από αυτή συμβαίνουν σε φτωχές χώρες.
·         Η επιδημία της φυματίωσης είναι ιδιαίτερα έντονη σε ορισμένες περιοχές, όπως Αφρική, Κεντρική Ασία και Ανατολική Ευρώπη. Η επιδημία αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. 
Ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση με δεδομένα του 2013
·         Υπολογίζεται ότι 480.000 άνθρωποι ανάπτυξαν πολυανθεκτική φυματίωση (ανθεκτικότητα στα δύο τουλάχιστον πολυτιμότερα αντιφυματικά φάρμακα, την ισονιαζίδη και τη ριφαμπυκίνη).
·         Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πολυανθεκτικών περιπτώσεων φυματίωσης έχουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.
·          Από τα δηλωθέντα κρούσματα φυματίωσης υπολογίζονται 300.000 περιπτώσεις πολυανθεκτικής φυματίωσης. Από αυτά διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν μόνο 136.000, ενώ ειδική θεραπεία έλαβαν μόνο 97.000 με ποσοστό επιτυχίας 48%.
·          Από το σύνολο των ανθεκτικών περιπτώσεων υπολογίζεται ότι το 9% αφορά σε περιπτώσεις εκτεταμένα ανθεκτικής φυματίωσης (ανθεκτικότητα στο σύνολο σχεδόν των φαρμάκων).
·         Πάνω από 100 χώρες έχουν δηλώσει έστω και μια περίπτωση εκτεταμένα ανθεκτικής φυματίωσης.
Ασθενείς χωρίς πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας
·        Υπολογίζεται ότι 3.000.000 άνθρωποι που πάσχουν από φυματίωση δεν έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας.

Το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα

·         Παρά το γεγονός ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ διαθέτει αξιόπιστο μηχανισμό δήλωσης καταγραφής της φυματίωσης, δυστυχώς δεν δηλώνονται όλες οι περιπτώσεις της νόσου. Έτσι το φαινόμενο της υποδήλωσης είναι σημαντικό  με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται με σαφήνεια η επιδημιολογική εικόνα της νόσου στη χώρα μας.
·         Κατά την τελευταία 5ετία δηλώνονται κατά μέσο όρο 6 νέες περιπτώσεις φυματίωσης ανά 100.000 πληθυσμού το χρόνο. Ο μέσος ετήσιος αριθμός των δηλούμενων περιπτώσεων ήταν 500 άτομα. Εξ αυτών το 60% αφορούσε σε Έλληνες και το 40% σε αλλοδαπούς.
·         Το ποσοστό της πολυανθεκτικής μορφής της νόσου στους Έλληνες με φυματίωση ήταν 1.5%, ενώ στους αλλοδαπούς 9%. Το σύνολο (~10) των περιπτώσεων της εκτεταμένα ανθεκτικής φυματίωσης αφορούσε σε αλλοδαπούς.
·         Λόγω της οικονομικής κρίσεως, τα προγράμματα πρόληψης για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες αντιμετώπισαν σημαντικές μειώσεις χρηματοδότησης. Έτσι κατά τη τελευταία τριετία αυξήθηκαν σημαντικά τα περιστατικά φυματίωσης σε κρατούμενους, χρήστες ουσιών και ανθρώπους με HIV/AIDS.  

Στα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας θα μπορούσαν να ενταχθούν και τα ακόλουθα:
·         Ανεπάρκεια κατάλληλων υποδομών νοσηλείας - αντιμετώπισης της φυματίωσης και ιδίως των ανθεκτικών μορφών της νόσου.
·         Υποστελέχωση των αντιφυματικών ιατρείων
·         Πενιχρή έως ανύπαρκτη υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Μυκοβακτηριδίων.
·         Δυσχέρεια σύγχρονης  εργαστηριακής (μοριακής) υποστήριξης  της διάγνωση του νοσήματος λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων.
·         Ανεπάρκεια ενεργητικής ανίχνευσης νέων περιπτώσεων φυματίωσης
·         Ανεπάρκεια μέτρων ελέγχου της διασποράς του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης
 
Η φυματίωση είναι μεταδοτικό νόσημα που δεν γνωρίζει σύνορα.  Η Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης του 2015 σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια ενεργοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδίως των Υπουργών Υγείας προκειμένου να αντιμετωπισθεί επιτυχώς το μεγάλο πρόβλημα της φυματίωσης σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Με ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η απαράδεκτη κατάσταση κατά την οποία πολλά περιστατικά φυματίωσης μένουν χωρίς διάγνωση και δεν λαμβάνουν τη  πρέπουσα φροντίδα και θεραπεία. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================