ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤHN ΕΠΙΔΗΜΙΑ EBOLA ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

Update: Ebola Virus Disease Epidemic — West Africa, November 2014 
CDC Incident Management System Ebola Epidemiology Team; Guinea Interministerial Committee for Response Against the Ebola Virus and the World Health Organization; CDC Guinea Response Team; et al.
MMWR 2014;63(Early Release):1-3
 

Evidence for a Decrease in Transmission of Ebola Virus — Lofa County, Liberia, June 8November 1, 2014 
Aditya Sharma, MD, Nico Heijenberg, MD, Clement Peter, MD, et al.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014;63(Early Release):1-5
 

Evidence for Declining Numbers of Ebola Cases — Montserrado County, Liberia, June–October 2014 
Tolbert G. Nyenswah, MPH, Matthew Westercamp, PhD, Amanda Ashraf Kamali, MD, et al.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014;63(Early Release):1-5
 

Ebola Virus Disease Cases Among Health Care Workers Not Working in Ebola Treatment Units —
Liberia, June–August, 2014
 
Almea Matanock, MD, M. Allison Arwady, MD, Patrick Ayscue, DVM, et al.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014;63(Early Release):1-5
 

Ebola Epidemic — Liberia, March–October 2014 
Tolbert Nyenswah, Miatta Fahnbulleh, Moses Massaquoi, et al.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014;63(Early Release):1-5
 

Ebola Virus Disease Cluster in the United States — Dallas County, Texas, 2014 
Michelle S. Chevalier, MD, Wendy Chung, MD, Jessica Smith, MPH, et al.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014;63(Early Release):1-3
 

Response to Importation of a Case of Ebola Virus Disease — Ohio, October 2014 
Carolyn L. McCarty, PhD, Colin Basler, DVM, Mateusz Karwowski, MD, et al.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2014;63(Early Release):1-3
 

Critical aspects of the safe use of personal protective equipmentDate of publication: 29 October 2014   ECDC website

Risk of transmission of Ebola virus via donated blood and other substances of human origin in the EU Date of publication: 6 October 2014  ECDC website


Infection prevention and control measures for Ebola virus disease: Entry and exit screening measures Date of publication: 13 October 2014 ECDC website

Assessing and planning medical evacuation flights to Europe for patients with Ebola virus disease and people exposed to Ebola virus Date of publication: 22 October 2014 ECDC website

Public health management of persons having had contact with Ebola virus disease cases in the EU Date of publication: 23 October 2014 ECDC website

Options for preparing for gatherings in the EU in the context of the current outbreak
of EVD in West Africa 
Date of publication: 29 October 2014  ECDC website

Outbreak of Ebola virus disease in West Africa - Update Date of publication: 17 and 14 October 2014 ECDC website

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================